Politika SIM

UNIMED PHARMA spol. s r. o. vyvíjí, vyrábí a dodává oční léky – oční roztokové instilace, zdravotnické pomůcky – irigační roztoky. Máme zavedený a udržovaný systém integrovaného manažerství (SIM), jehož součástí je systém manažerství kvality.

 • Náš systém se zakládá na dodržování požadavků norem ISO 9001 a ISO13485.
 • Systém integrovaného manažerství je neoddělitelnou součástí podnikání a manažerské filozofie společnosti a je vyjádřením našeho závazku trvalého zlepšování ve všech oblastech, zejména ochrane životního prostředí včetně prevence znečištění, bezpečného provozu, v prevenci úrazů a poškození zdraví a dosahování stále se zvyšujících požadavků na kvalitu.
 • Rozvoj podnikání je orientován na dlouhodobou spokojenost zákazníků, vlastníků, zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran.
 • Prosazovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako neoddělitelnou součást systému integrovaného manažerství a všech podnikatelských aktivit, směřujících k prosperitě společnosti a jejích zaměstnanců.
 • Dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinnosti vyplývající z legislativy, stejně jako závazky vycházející z jiných dokumentů, které společnost přijala.
 • Součástí podnikové kultury je zodpovědnost a postoj zaměstnanců ke kvalitě, životnímu prostředí a ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
 • Soustavným vzděláváním a zvyšováním způsobilosti zaměstnanců zlepšujeme povědomí o kvalitě produktů, důležitosti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o působení na životní prostředí.
 • Management Unimed Pharma spol. s r. o. neustálým rozvojem SIM vytváří základní předpoklad pro naplnění podnikatelského záměru a neustálé zlepšování.
 • Dodavatelé jsou našimi partnery a jsou zainteresováni na plnění naší Politiky SIM.
 • Úspěšnost vidíme v udržování shody podnikání s legislativními požadavky a jinými povinnostmi, které jsme se zavázali plnit.
 • Efektivní komunikací se zainteresovanými stranami optimalizujeme SIM.

Schválil: RNDr. Elena Slučiaková
Generální ředitel společnosti

Dne: 08.11.2022

ocianews.com 50 tl deneme bonusu veren bahis siteleri bahis siteleri