Ochrana osobních údajů

Správce a rozsah osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba správci UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oříšková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31367216 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje dotyčné osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti. & Nbsp;

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti s poskytovatelem dat. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 • Osobní údaje může zpracovávat i poskytovatel webhostingu: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Jinému zpracovateli se údaje neposkytují

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.