VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti UNIMED PHARMA registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1).

Níže jsou uvedeny léčivé přípravky registrované držitelem v ČR a aktuální informace o dodávkách na trh v ČR (ANO, NE).

Seznam všech přípravků
registrovaných v ČR:
Seznam LP uváděných
na trh v ČR (ANO)
Stav k 1.9.2019

 

Léčivý přípravek,
Léková forma

Velikost balení

Léčivý
přípravek
dodáván
na trh ČR

BENOXI, oční kapky, roztok  1x10 ml     Ano
BETALMIC, oční kapky, roztok  1x5 ml  Ne
 3x5 ml  Ne
 1x10 ml  Ne
JODID DRASELNÝ 2 %, oční kapky, roztok  1x10 ml  Ano
JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2 %, oční kapky, roztok  1x10 ml  Ano
OFLOXACIN UNIMED PHARMA, oční / ušní kapky, roztok  1x5 ml  Ne
 1x10 ml  Ano
UNILAT 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok  1x2,5 ml  Ano
 3x2,5 ml  Ano
TIMOLOL UNIMED PHARMA, oční kapky, roztok  1x5 ml  Ne
 3x5 ml  Ne
 1x10 ml  Ne
UNITROPIC, oční kapky, roztok  1x5 ml  Ne
 3x5 ml  Ne
 1x10 ml  Ano


 

Příbalová informace ke stažení:

Benoxi CZ

Betalmic CZ

Jodid draselný 2% CZ

Jodid draselný a sodný 2% CZ

Ofloxacin UNIMED PHARMA CZ

Unilat CZ

Timolol UNIMED PHARMA CZ

Unitropic CZ